رییس شورای اسلامی شهر

 

نام: محمدرضا

نام خانوادگی:  مودی

مقطع تحصیلی:  کارشناسی عمران

 

مسئولیت ها:

1-رییس شورای اسلامی

2- کارشناس عمران شهرداری

 

سوابق اجرایی:

 کارشناس رسمی قوه قضاییه

عضو سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی

مدیر اجرایی پروژه احداث 102 واحدی مسکن مهر

مدیرعامل شرکت راه و ساختمان لارج سازه شرق

نایب رییس شرکت راه و ساختمان بیست سازان شرق

دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه نظارت و اجرا

عضو انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

عضو فعال جامعه بسیج مهندسین

دارای گواهینامه های مدیریت پروژه

دارای گواهینامه مدیریت شهری، شغلی - تخصصی

مدیر اجرایی پروژه های عمرانی شرکت پرتوکاریز زاهدان

همکاری در پروژه های عمرانی شرکت انبوه ساز شن و ماسه کویر

همکاری با گروه مهندسین مشاور هراز راه به عنوان ناظر پروژه های عمرانی

ناظر مقیم پروژه های عمرانی شرکت گاز خراسان جنوبی

ناظر و مسئول برآورد پروژه های عمرانی اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی

ناظر و مسئول برآورد پروژه های عمرانی اداره راه و شهرسازی بیرجند