صبح امروز شهردار به همراه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار و سایر مسئولین از محل اتصال بلوار صاحب الزمان (عج)  شهر مود به محور اصلی بازدید وضعیت ایمنی محور را بررسی نمودند.