جلسه هیئت امنای آستانه مبارکه بی بی زینب خاتون(سلام ا... علیها) عصر امروز در سالن جلسات شهرداری برگزار و مهندس صادق بختیاری به عنوان رییس هیات امنای آستانه مبارکه بی بی زینب خاتون(سلام ا... علیها) انتخاب گردیدند.