پروژه آسفالت خیابان پروفسور معتمدنژاد، تربیت و شقایق همزمان با هفته دولت و با حضور فرماندار شهرستان صبح امروز افتتاح شد.